KABOOKI Privatlivspolitik

1. Generelt

Hos KABOOKI, som ejer denne hjemmeside www.kabooki.dk (herefter hjemmesiden) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I det følgende kan du læse KABOOKIs privatlivspolitik, som fastlægger klare retningslinjer for, hvordan KABOOKI indsamler og behandler dine personoplysninger. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du enten afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden, når du besøger den eller anvender de forskellige tjenester på hjemmesiden.

Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig her på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til nedenstående retningslinjer for KABOOKIs privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på vores kontaktoplysningerne herunder.

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af KABOOKI A/S.

KABOOKI er dataansvarlig for dine personoplysninger

KABOOKIs kontaktoplysninger er:

KABOOKI A/S
Dueoddevej 3
7400 Herning
CVR nr.: 38235311
E-mail: info@kabooki.com
Tlf.: + 45 97216466 (Alle hverdage mellem kl. 9 – 15)

3. Hvordan indsamles dine personoplysninger, til hvilke formål og hvad er retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde, og selvom du bruger din mail i mere end ét af nedenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger for eksempel genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra KABOOKI flere gange.

3.1 – Din brug af kabooki.dk

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger denne. Disse oplysninger kan for eksempel være: din browser type, de søgeord du anvender på sitet, din IP-adresse og netværkslokation samt informationer om din computer. Desuden finder KABOOKI Cookiepolitik anvendelse, når du bruger hjemmesiden.

Formålene hermed er: at lave statistikker og analyser af trafikken på hjemmesiden, at optimere hjemmesidens funktion og dermed brugeroplevelsen, at foretage målrettet markedsføring og retargeting via for eksempel Facebook og Google. For at vi kan forbedre hjemmesiden og vise dig relevante tilbud er dette nødvendigt.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens (på engelsk General Data Protection Regulation og derfor herefter GDPR) art 6, stk. 1, litra f.

3.2 – Dit køb af varer på hjemmesiden

De oplysninger, du selv afgiver, når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi også. Disse oplysninger kan for eksempel være: dit navn og telefonnummer, din adresse, mail og betalingsmåde, hvilke produkter du køber eller eventuelt har returneret, dine forespørgsler, reklamationer, leveringsønsker og endelig hvilken IP-adresse, der er anvendt ved køb på hjemmesiden.

Formålene hermed er: at kunne levere din bestilling og dermed opfylde vores aftale med dig, at kunne administrere din returret og eventuelle reklamationsret, at kunne kontakte dig hvis vi har relevant information om det produkt, du har købt. Derudover er formålet ligeledes at overholde lovkrav ved bogføring, regnskab og eventuel tilbagekald af produkter. Slutteligt indsamles IP-adressen for at varetage vores interesse i at kunne forhindre kreditkortsvindel.

Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

3.3 – Din tilmelding til vores nyhedsbrev

De oplysninger, du selv afgiver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så som dit navn, din mail og eventuelt dit telefonnummer, indsamler vi ligeledes.

Det gør vi, således at vi kan levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget herfor er dit samtykke og GDPR art. 6, stk. 1 litra a.

3.4 – Dit besøg på vores SoMe sider

Når du besøger en af KABOOKIs Facebook eller Instagram sider, behandles dine personoplysninger efter Facebooks eller Instagrams privatlivs- og cookiepolitik.

Hvis du derimod kontakter os via vores Facebook eller Instagram side, eller hvis du deltager i en af vores konkurrencer på Facebook eller Instagram, så vil KABOOKI behandle oplysninger om dit opslag samt navn.

Formålet hermed er: at besvare din besked, at lade dig deltage i konkurrencen og at kunne kontakte dig, hvis du vinder.

Retsgrundlaget herfor er at varetage vores interesse i formålene samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

4. Hvem modtager dine personoplysninger?

4.1 - Betalingsoplysninger

Når du handler på hjemmesiden og gennemfører betalingstransaktioner, sker dette via KABOOKIs PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner QuickPay. Dine oplysninger opbevares herefter i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Det er altså kun KABOOKIs PCI certificerede samarbejdspartner QuickPay – og ikke KABOOKI – som får adgang til dine kortoplysninger.

4.2 - Fragtoplysninger

Oplysninger til brug for levering af varer købt hos kabooki.dk vil blive videregivet til det af KABOOKI anvendte fragtfirma, som typisk vil være PostNord i Danmark og DPD i andre lande. Det kan være oplysninger som dit navn, telefonnummer og ordrenummer samt din adresse, mail og dine eventuelle konkrete leveringsønsker.

4.3 - Oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger om din IP-adresse samt om dit kreditkort videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

4.4 - Oplysninger til KABOOKIs eksterne samarbejdspartnere

Dine personoplysninger kan overlades til KABOOKIs eksterne samarbejdspartnere, der leverer ydelser på vores vegne. Disse samarbejdspartnere er databehandlere, og de behandler alene personoplysninger på vores vegne og under vores instruks, og de må ikke anvende personoplysningerne til andet formål end til opfyldelse af aftalen med KABOOKI, og de er underlagt fortrolighed om disse. KABOOKI er dermed stadig dataansvarlig for dine personoplysninger, og KABOOKI har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Vores eksterne samarbejdspartnere anvendes blandt andet til: teknisk drift af systemer, forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af vores nyhedsbreve, målrettet markedsføring og retargeting.

4.5 - Overførsel af personoplysninger til lande undenfor EU

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC), jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

4.6 - Overførsel af personoplysning ved omstrukturering af KABOOKI

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

5. Dine rettigheder

Herunder oplyser vi, som dataansvarlig, dig om dine rettigheder, da vi ønsker at skabe åbenhed omkring vores behandling af personoplysninger.

5.1 – Din ret til indsigt

Du kan til enhver tid anmode os om at få indsigt i blandt andet hvilke af dine oplysninger, vi har registreret, hvad vores formål hermed er, hvilke kategorier af modtagere af dine oplysninger, der er samt oplysning om, hvorfra vi har dine oplysninger. Du har desuden ret til at få en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker dette, skal du sende en mail til info@kabooki.com. I sådan et tilfælde vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Retten til indsigt gælder dog med visse lovbestemte undtagelser. 

5.2 – Din ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger af os efter reglerne herom, hvis de oplysninger, vi har, skulle vise sig at være urigtige. Hvis du finder fejl i dine personoplysninger, som vi har registreret, bedes du kontakte os, således vi kan rette dine oplysninger. I sådan et tilfælde vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

5.3 – Din ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger, enten alle eller visse, slettet af os. Vi sletter for eksempel dine personoplysninger, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi derefter ikke kan fortsætte behandlingen på andet retsgrundlag. Hvis det er nødvendigt fortsat at behandle dine personoplysninger efter loven, slettes dine personoplysninger ikke. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os. I sådan et tilfælde, vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Du kan også altid framelde dig vores nyhedsbrev ved at bruge linket, som fremgår nederst i nyhedsbrevet.

5.4 – Din ret til at begrænse vores behandling til opbevaring

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger til udelukkende at bestå af, at vi opbevarer dem. Dette er for eksempel tilfældet, hvis du ikke mener, at vores oplysninger om dig, er korrekte.

5.5 – Din ret til dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få dine personoplysninger, som du har givet os, overført til en anden dataansvarlig end os. I sådan et tilfælde kan du få udleveret disse oplysninger af os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

5.6 – Din ret til indsigelse

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forhold til direkte markedsføring og den profilering vi foretager, med retsgrundlag i vores legitime interesser jf. pkt. 3.1 og 3.2 herover. Du skal slette dine cookies jf. KABOOKIs cookiepolitik, hvis du ikke vil have, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering.

5.7 – Din ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Det kan for eksempel være dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte os jf. pkt. 2. I sådan et tilfælde, vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Du kan også altid framelde dig vores nyhedsbrev ved at bruge linket, som fremgår nederst i nyhedsbrevet.

5.8 – Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger. For at klage kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 2 ovenfor, eller du kan klage direkte til Datatilsynet. Klage kan bl.a. indgives pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33193200.

6. Hvornår sletter vi persondata?

Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de formål, som fremgår af pkt. 3.

1 år efter, du senest har gjort brug af hjemmesiden, slettes oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jf. pkt. 3.1 senest.

3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb på hjemmesiden, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb jf. pkt. 3.2 som udgangspunkt. De kan dog gemmes længere, hvis vores legitime behov berettiger opbevaring i længere tid. Det kan for eksempel ske, hvis opbevaring er nødvendigt for, at vi kan opfylde lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

I op til 5 år gemmes oplysning om returnering af varer jf. regnskabslovgivningen.

Hvis vi ikke har andet grundlag for at behandle de oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jf. pkt. 3.3, slettes de, når du tilbagekalder dit samtykke jf. pkt. 5.3 og 5.7.

Du kan selv slette dine oplysninger på KABOOKIs Facebook sider, når du ønsker det. Disse vil nemlig ligge på siden som en del af sidens historik.

De oplysninger som KABOOKI behandler om dig, når du har deltaget i en konkurrence, kopieres over i KABOOKIs egne arkiver, og disse slettes så snart, der er fundet en vinder af konkurrencen.

7. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik her.

8. Din sikkerhed

Vi har implementeret nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine personoplysninger ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab, samt mod at de ændres, fortabes, tilintetgøres eller forringes.

Dine personoplysninger behandles kun af medarbejdere, som har behov for dette til udførelsen af deres arbejde. Disse medarbejdere er instrueret i, hvordan dine personoplysninger behandles forsvarligt.

9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse deres privatlivs-/persondatapolitik samt andre relevante politikker.

Hjemmesiden indeholder desuden links til sociale medier som for eksempel Facebook, Instagram, LinkedIn og AddThis, hvor produkter mv. kan deles eller sendes til andre. Ved at klikke på et af disse links indsamler funktionerne din IP-adresse og registrerer, hvilken side du besøgte på hvilket tidspunkt. For at fungere korrekt anvender disse funktioner højst sandsynligt også cookies. Funktionerne vedrørende sociale medier hostes enten af tredjeparter eller direkte på hjemmesiden. Når du anvender disse funktioner, behandles dine personlige oplysninger af tredjeparten i henhold til dennes egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

10. Ændringer i KABOOKIs privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik opdateres løbende, og den gældende version vil til enhver tid være den, der er at finde på hjemmesiden.

KABOOKI privatlivspolitik, DA version 2021.1, opdateret 5. juli 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder om LEGO® og KABOOKI børnetøj, gode tilbud før alle andre og ikke mindst muligheden for at deltage i sjove konkurrencer om præmier til webshoppen? Så skynd dig at skrive dig op til KABOOKI nyhedsmailen. Du kan til enhver tid nemt afmelde dig igen.


 

 

keyboard_arrow_up