KABOOKI privatlivspolitik

1. Generelt

Hos KABOOKI prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I det følgende kan du læse KABOOKIs privatlivspolitik. Privatlivspolitikken fastlægger klare retningslinjer for, hvordan KABOOKI indsamler og behandler dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken er gældende for de personoplysninger, som du enten afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.kabooki.dk (herefter Kabooki.dk).

Hvis du har spørgsmål til nedenstående retningslinjer for KABOOKIs privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på vores kontaktoplysninger i pkt. 2.

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

KABOOKI er dataansvarlig for dine personoplysninger.

KABOOKIs kontaktoplysninger er:
 

KABOOKI A/S
Rønnevej 1
7400 Herning
CVR nr.: 38235311
E-mail: info@kabooki.com
Tlf. 97216466 (Alle hverdage mellem kl. 9 og 15)

3. Hvordan indsamles dine personoplysninger, til hvilke formål og hvad er retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde, og selvom du bruger din mail i mere end ét af nedenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger for eksempel genbruges, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra KABOOKI flere gange.

3.1 – Din brug af Kabooki.dk

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Kabooki.dk, når du besøger hjemmesiden. Disse oplysninger kan for eksempel være: din browser type, de søgeord du anvender på Kabooki.dk, din IP-adresse og netværkslokation samt informationer om din computer. Desuden finder KABOOKIs Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Kabooki.dk.

Formålene hermed er: at lave statistikker og analyser af trafikken på Kabooki.dk, at optimere hjemmesidens funktion og dermed brugeroplevelsen. For at vi kan forbedre Kabooki.dk er dette nødvendigt.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens (på engelsk General Data Protection Regulation og derfor herefter GDPR) art 6, stk. 1, litra f.

3.2 – Din tilmelding til vores nyhedsbrev

De oplysninger, du selv afgiver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så som dit navn, din mail og eventuelt dit telefonnummer, indsamler vi ligeledes.

Det gør vi således, vi kan levere nyhedsbreve til dig, hvilket er i vores interesse.

Retsgrundlaget herfor er dit samtykke og GDPR art. 6, stk. 1 litra a.

3.3 – Dit besøg på vores SoMe sider

Når du besøger en af KABOOKIs social media sider, behandles dine personoplysninger efter deres privatlivs- og cookiepolitik.

Hvis du derimod kontakter os via vores social media sider, så vil KABOOKI behandle oplysninger om dit navn.

Formålet hermed er at besvare din besked.

Retsgrundlaget herfor er at varetage vores interesse i at svare dig samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

4. Hvem modtager dine personoplysninger?

4.1 – Oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger om din IP-adresse videregives til politiet i tilfælde af mistanke om lovovertrædelser.

4.2 – Oplysninger til KABOOKIs eksterne samarbejdspartnere

Dine personoplysninger kan overlades til KABOOKIs eksterne samarbejdspartnere, der leverer ydelser på vores vegne. Disse samarbejdspartnere er databehandlere, og de behandler alene personoplysninger på vores vegne og under vores instruks, og de må ikke anvende personoplysningerne til andet formål end til opfyldelse af aftalen med KABOOKI, og de er underlagt fortrolighed om disse. KABOOKI er dermed stadig dataansvarlig for dine personoplysninger, og KABOOKI har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Vores eksterne samarbejdspartnere anvendes blandt andet til: teknisk drift af systemer, forbedringer af Kabooki.dk og udsendelse af vores nyhedsbreve.

4.3 – Overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU

Nogle af vores eksterne samarbejdspartnere, der er databehandlere på vores vegne, som for eksempel Google Analytics v/Google LLC og ActiveCampaign, er etableret i USA. Derfor vil dine personoplysninger i nogle tilfælde blive overført til USA. Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i USA, når virksomhederne har tiltrådt EU-U.S. Privacy Shield Framework jf. GDPR art. 45. Da begge samarbejdspartnere har tiltrådt denne, er de fornødne garantier for overførsel af personoplysninger til USA er sikret.

For mere information omkring EU-U.S. Privacy Shield Framework, se den officielle hjemmeside her.

Se kopi af ActiveCampaigns certificering her.

Se kopi af Google LLCs certificering her.

Hvis vi benytter os af andre databehandlere, der er etableret udenfor EU, end de nævnte, vil det dog kun ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4.4 – Overførsel af personoplysning ved omstrukturering af KABOOKI

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

5. Dine rettigheder

Herunder oplyser vi, som dataansvarlig, dig om dine rettigheder, da vi ønsker at skabe åbenhed omkring vores behandling af personoplysninger.

5.1 – Din ret til indsigt

Du kan til enhver tid anmode os om at få indsigt i blandt andet hvilke af dine oplysninger, vi har registreret, hvad vores formål hermed er, hvilke kategorier af modtagere af dine oplysninger, der er samt oplysning om, hvorfra vi har dine oplysninger. Du har desuden ret til at få en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker dette, bedes du kontakte os jf. pkt. 2. I sådan et tilfælde vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Retten til indsigt gælder dog med visse lovbestemte undtagelser.

5.2 – Din ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger af os efter reglerne herom, hvis de oplysninger, vi har, skulle vise sig at være urigtige. Hvis du finder fejl i dine personoplysninger, som vi har registreret, bedes du kontakte os, således vi kan rette dine oplysninger. I sådan et tilfælde vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

5.3 – Din ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger, enten alle eller visse, slettet af os. Vi sletter for eksempel dine personoplysninger, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi derefter ikke kan fortsætte behandlingen på andet retsgrundlag. Hvis det er nødvendigt fortsat at behandle dine personoplysninger efter loven, slettes dine personoplysninger ikke. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os jf. pkt. 2. I sådan et tilfælde, vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Du kan også altid framelde dig vores nyhedsbrev ved at bruge linket, som fremgår nederst i nyhedsbrevet.

5.4 – Din ret til at begrænse vores behandling til opbevaring

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger til udelukkende at bestå af, at vi opbevarer dem. Dette er for eksempel tilfældet, hvis du ikke mener, at vores oplysninger om dig, er korrekte.

5.5 – Din ret til dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få dine personoplysninger, som du har givet os, overført til en anden dataansvarlig end os. I sådan et tilfælde kan du få udleveret disse oplysninger af os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

5.6 – Din ret til indsigelse

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du skal slette dine cookies jf. KABOOKIs cookie politik, hvis du ikke vil have, at vi bruger dine personoplysninger, som vi kan indsamle via cookies.

5.7 – Din ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Det kan for eksempel være dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte os. I sådan et tilfælde, vil vi bede dig om at kunne dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være. Du kan også altid framelde dig vores nyhedsbrev ved at bruge linket, som fremgår nederst i nyhedsbrevet.

5.8 – Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger. For at klage kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 2 ovenfor, eller du kan klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33193200.

6. Hvornår sletter vi persondata?

Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de formål, som fremgår af pkt. 3.

1 år efter, du senest har gjort brug af Kabooki.dk, slettes oplysninger indsamlet om din brug af Kabooki.dk jf. pkt. 3.1 senest.

Hvis vi ikke har andet grundlag for at behandle de oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jf. pkt. 3.2, slettes de, når du tilbagekalder dit samtykke jf. pkt. 5.3 og 5.7.

7. Din sikkerhed

Vi har implementeret nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine personoplysninger ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab, samt mod at de ændres, fortabes, tilintetgøres eller forringes.

Dine personoplysninger behandles kun af medarbejdere, som har behov for dette til udførelsen af deres arbejde. Disse medarbejdere er instrueret i, hvordan dine personoplysninger behandles forsvarligt.

8. Links til andre websites mv.

Kabooki.dk kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse deres privatlivs / persondata politik samt andre relevante politikker.

Kabooki.dk indeholder desuden links til sociale medier som for eksempel LinkedIn. Ved at klikke på et af disse links, indsamler funktionerne din IP-adresse og registrerer, hvilken side du besøgte på hvilket tidspunkt. For at fungere korrekt anvender disse funktioner højst sandsynligt også cookies. Funktionerne vedrørende sociale medier hostes enten af tredjeparter eller direkte på Kabooki.dk. Når du anvender disse funktioner, behandles dine personlige oplysninger af tredjeparten i henhold til dennes egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger.    

9. Ændringer i KABOOKIs privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik opdateres løbende, og den gældende version vil til enhver tid være den, der er at finde på Kabooki.dk.    

10. Versioner

Dette er version 1.0 af KABOOKIs privatlivs politik af 20. november 2019.

keyboard_arrow_up